Microsoft Windows

Microsofts operativsystem Windows fortsätter att dominera IT-landskapet i hela världen. Små och medelstora företag, stora företag och globala aktörer förlitar sig på Windows. Dessa inkluderar naturligtvis, universitet, företag verksamma inom vetenskapen, forskningsinstitutioner, privata skolor liksom sjukhus och offentliga institutioner. Därför stöder EndNote - för närvarande och i framtiden - Windows-datorer till fullo.

Som en av de större aktörerna inom industriell IT kommer Microsoft att närma sig en framtidsorienterad avkomma (PC, mobil, osv.), som kommer att förlita sig på Microsoft Windows. Vissheten att du kan arbeta med din vanliga IT-infrastruktur, utan omvandling till den framtida arbetsgivaren i stora / internationella företag gör EndNote mycket attraktiv. Därför kommer detta mest sannolikt att bli en avgörande beslutsfaktor i arbetsgivarens val av högt kvalificerade sökande. EndNote har en bred bas - till förmån för både företag och användare. Windows EndNote skapar en miljö där litteraturhantering är roligt och arbete produktivt.

Personerna bakom EndNote är angelägna om att se till att EndNote är uppdaterat med alla funktioner från de senaste versionerna av Windows. Detta kommuniceras ständigt avseende ny utveckling, uppdateringar och buggfixar på de sociala kanalerna hos EndNote.


Support för EndNote X9 på Microsoft Windows

Under åratal har Bilaney Consultants gett sina kunder professionellt stöd (på tyska och engelska) via telefon och e-post för alla frågor och problem avseende EndNote på Microsoft Windows-enheter.


Systemkrav Windows

  • Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller Windows 10
  • Microsoft Word för Windows: 2007, 2010, 2013 eller 2016
  • 1 gigahertz (GHz) eller snabbare x86-bitars eller x64-bitars processor
  • 600 MB fritt hårddiskutrymme
  • Minst 2GB med RAM