Uppgradera

99 €
82 €
(97,58 £ inkl. 20% moms.)

Uppgradering för EndNote X9 - Ladda ner [Win/Mac]

Nerladdning av uppgradering för EndNote X9: Kompatibel med Mac och Windows. Varje licens kan installeras på upp till 3 datorer (namngivet OS), som används uteslutande av en licensinnehavaren. För alla nedladdningar kommer moms att debiteras enligt momssatsen i medlemsstaten i den Europeiska unionen.

För att använda uppgraderingslicensen för EndNote X9 behöver du ett giltigt serienummer från någon tidigare licens. Alla äldre licenser som ingår, med undantag av EndNote anläggnings- eller campuslicenser är berättigade till uppgradering. Om du inte har ett lämpligt serienummer, kommer du inte att kunna att kunna installera programvaran. Om du är osäker på om din EndNote-licens är berättigad till uppgradering, ska du vänligen kontakta oss.

Uppgradera din gamla EndNote-licens idag och dra nytta av de nya funktionerna i EndNote X9!

Dela bibliotek via EndNote Online med upp till 99 andra personer. Dina kollegor kan ändra sin databas när som helst, expandera den, lägga till nya anteckningar och mer - 100 personer kan arbeta på samma projekt samtidigt.

Den tidpunkt vid vilken en användare gjorde ändringar kommer att tydligt visas med den nya spårningsfunktionen.

Nytt helt omkonstruerat användargränssnitt för mer intuitiv användning.

Stöd för de senaste operativsystemen.

Slösa inte forskningsmedel - med det här paketet får du allt du behöver.

Obegränsad lagring i molnet - Inga extra kostnader!

En uppgradering är möjlig från alla tidigare versioner av EndNote - till och med EndNote 1.


Köp din uppgradering till den senaste versionen av EndNote X9 idag och få gratis premiumstöd på tyska & engelska per telefon, e-post och Teamviewer!

Om du vill köpa en uppgradering behöver du serienumret på din gamla EndNote licens!

För fleranvändarlicenser, krävs dessutom en kopia av licenscertifikatet.

Om du vill köpa en uppgradering behöver du serienumret på din gamla EndNote licens!