Hromadná licence

EndNote hromadná licence

EndNote X9 ’multiuživatelské’ hromadné licencování. Potřebujete řešení řízení výzkumu, které udrží vaše výzkumníky jeden krok před akademickým výzkumem?

EndNote X9 zjednodušuje vyhledávání, organizaci a sdílení referenčních materiálů a automaticky formátuje bibliografie, čímž šetří čas strávený na shromažďování výzkumů a psaní rukopisů, přihlašování patentů a překládání grantů. S unikátními funkcemi k maximalizaci produktivity jako třeba vyhledávání celého textu a aktualizace záznamů, umožnuje EndNote výzkumníkům maximalizovat čas a vám maximalizovat investici, kterou jste do vašich zdrojů vložili.

Dostaňte slevu při objednávce 5 a více licencí!

Ať už jste vedoucí katedry IT na celé univerzitě nebo ředitel laboratoře v malé farmaceutické společnosti, jsou vaše požadavky podobné: mít pod kontrolou náklady a zároveň poskytovat nástroj, který funguje pro vás a vaši organizaci. Nabízíme kupní a konfigurační řešení tak, aby odpovídalo potřebám našich zákazníků, nehledě na to jaké jsou. EndNote může být zakoupen jako jedna licence pro určitý počet instalací nebo pro místa a instituce. Pokud se zvýší počet vašich uživatelů, můžete zvýšit kapacitu nebo kdykoli upravit váš licenční program. Zjednodušte doručování a soulad s pravidly. Získejte jednotné sériové číslo a elektronicky doručte software vašemu uživateli. Zjednodušte koordinaci a školení. S EndNote budete mít pod kontrolou používané verze ve vašich organizacích, čímž bude jednodušší udržet soubory a funkce kompatibilní a snížíte tak pracovní zátěž pro váš personál podpory a školení. Nadále mějte pod kontrolou náklady a naplňte požadavky vaší organizace.


Jako vždy zahrnuje: Prémiovou podporu v němčině a angličtině skrze telefon, e-mail a TeamViewer.